میلگرد ترانس

میلگرد پیلینگ

پیلنگ میلگرد ( Bar peeling bar ) یکی از محصولات شرکت کشش علم و صنعت می باشد که در این مطلب سعی شده تا تمامی موارد مرتبط  با  گردآوری شود. بنابراین اگر شما میخواهید تا با این محصول پرکاربرد به صورت کامل آشنا شوید با ما همراه باشید. متریال مورد استفاده در پیلنگ میلگرد به…

Details
شش پر.کشش علم وصنعت

شش پر

شش پر ترانس (hexagon bar) یکی از محصولات شرکت کشش علم و صنعت است. در این مطلب سعی شده تا تمامی موارد مرتبط با شش پر گردآوری شود. بنابراین اگر شما میخواهید تا با این محصول پرکاربرد به صورت کامل آشنا شوید با ما همراه باشید. یک تصویر ازمتریال مورد استفاده در شش پر ترانس…

Details

میلگرد ساده

میلگرد ساده ( square bar ) یکی از محصولات شرکت کشش علم و صنعت می باشد که در این مطلب سعی شده تا تمامی موارد مرتبط  با  گردآوری شود. بنابراین اگر شما میخواهید تا با این محصول پرکاربرد به صورت کامل آشنا شوید با ما همراه باشید. متریال مورد استفاده در میلگرد ساده به طور…

Details

کشش میلگرد

کشش میلگرد (Tensile round bar) یکی از محصولات شرکت کشش علم و صنعت می باشد که در این مطلب سعی شده تا تمامی موارد مرتبط  با  گردآوری شود. بنابراین اگر شما میخواهید تا با این محصول پرکاربرد به صورت کامل آشنا شوید با ما همراه باشید. یک شرکت کشش علم صنعت در زمینه تولید کشش…

Details