شش پر ترانس تولد یکی از محصولات کشش علم وصنعت 

شش پر آهنی ST37 مقاطع فلزی شش گوش یا شش ضلعی می باشد که از آلیاژ 

 

شش پرترانس

شش پرترانس

در پابان میتوانید از طریق این لینک به یکی از مقالات جنرال و جامع در این رابطه دسترسی داشته باشید

نوشته قبلی
درباره کشش علم وصنعت
نوشته بعدی
سیم مفتولی مسوار
فهرست